Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Наукові публікації та навчальні видання педагогічного колективу

Всеукраїнська наукова шкільна конференція "Крок у науку"

 

VІ Всеукраїнська наукова шкільна конференція "Крок у науку"

http://globalnauka.com/download/Krok_u_nauku7.pdf

VІ Всеукраїнська наукова шкільна конференція "Крок у науку" http://globalnauka.com/download/Krok_u_nauku6.pdf

V Всеукраїнська наукова шкільна конференція "Крок у науку"

http://globalnauka.com/download/Krok_u_nauku5.pdf

 

Василенко І.А., Ніколаєнко Л.П., Іванченко А.В., Гуляєв В.М., Чупринов Є.В., Скиба М.І., Коваленко І.Л. Випереджаюча освіта для сталого розвитку: навч. посібник. Дніпро: Акцент ПП, 2021. 279 с.

http://globalnauka.com/download/stal_rozv.pdf

Василенко І.А., Ніколаєнко Л.П., Андрушко І.А., Брич К.А., Портна Т.І. Актуальні проблеми сталого розвитку. Енерго- та ресурсозбереження: монографія. Дніпро: Акцент ПП, 2020. – 146 с.

 

http://globalnauka.com/download/ap.pdf

 

Деклараційний патент на корисну модель №144606 України, МПК7 С02F7/00. Спосіб компостування органічної складової твердих побутових відходів  / Брич К.А., Василенко І.А. – № u202003017; Заявл. 20.05.2020 Опубл. 12.10.2020. Бюл. №9.

Авторське право на твір №97933 Україна. Комп’ютерна програма «Контроль температури та вологості компосту» / Василенко І.А., Брич К.А., Куманьов К.А. – зареєстроване 09.06.2020.

 

 

Авторське право на твір №103441 Україна. Комп’ютерна програма «Редактор для створення навчально-пізнавальних онлайн-квестів» / Василенко І.А., Брич К.А., Українська К.В., Куманьов С.О. – зареєстроване 25.03.2021.

 Авторське право на твір №108435 Україна. Комп’ютерна програма «Контроль процесу збирання відпрацьованих батарейок» / Василенко І.А., Чернецький Є.В., Куманьов С.О. – зареєстроване 05.10.2021 р.