Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Робота з обдарованими дітьми

 

 

 Як розвивати творчі здібності обдарованих дітей

 

1.Підхоплюй думки учнів і оцінюй їх зразу, підкреслюючи їх оригінальність, важливість тощо.

2.Підкреслюй інтерес дітей до нового.

3.Заохочуй оперування предметами, матеріалами, ідеями. Дитина практично вирішує дослідницькі завдання.

4.Вчи дітей систематичній самооцінці кожної думки.

5.Виробляй у дітей терпиме ставлення до нових понять, думок.

6.Не вимагай запам'ятовування схем, таблиць, формул, одностороннього рішення, де є багатоваріативні способи.

7.Культивуй творчу атмосферу - учні повинні знати, що творчі пропозиції, думки клас зустрічає з визнанням, приймає їх, використовує.

8.Вчи дітей цінувати власні та чужі думки. Важливо фіксувати їх в блокноті.

9.Іноді ровесники ставляться до здібних дітей агресивно, це необхідно попередити. Найкращим засобом є пояснення здібному, що це характерно, і розвивати у нього терпимість і впевненість.

10.Пропонуй цікаві факти, випадки, технічні та наукові ідеї.

11.Розсіюй страх у талановитих дітей.

12.Стимулюй і підтримуй ініціативу учнів, самостійність. Підкидай проекти, які можуть захоплювати.

13.Створюй проблемні ситуації, що вимагають альтернативи, прогнозування, уяви.

14.Створюй в школі періоди творчої активності, адже багатого геніальних рішень з'являється в такий момент.

15.Допомагай оволодівати технічними засобами для записів.

16.Розвивай критичне сприйняття дійсності.

17.Вчи доводити починання до логічного завершення.

18.Впливай особистим прикладом.

19.Під час занять чітко контролюй досягнуті результати та давай завдання підвищеної складності, створюй ситуації самоаналізу, самооцінки, самопізнання.

20.Залучай до роботи з розробки та впровадження власних творчих задумів та ініціатив, створюй ситуації вільного вибору і відповідальності за обране рішення.

21.Використовуй творчу діяльність вихованців при проведенні різних видів масових заходів, відкритих та семінарських занять, свят.

22.Під час опрацювання програмового матеріалу залучай до творчої пошукової роботи з використанням випереджувальних завдань, створюй розвиваючі ситуації.

23.Активно залучай до участі в районних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, виставках.

24.Відзначай досягнення вихованців, підтримуй та стимулюй активність, ініціативу, пошук.