Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

План роботи

 

Зміст роботи

Термін виконання

У зв’язку з епідемічною ситуацією COVID-19 в Україні, в закладі освіти розроблені наступні профілактичні заходи:

·      ознайомити педагогічних працівників та персоналу закладу освіти  з тимчасовими рекомендаціями МОЗ України  щодо організації  протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поши-ренням корона вірусної хвороби  (COVID-19);

·   розробка інструкцій (алгоритмів дій )для учасників педагогічної взаємодії, технічного персоналу на випадок надзвичайної ситуації, пов'язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

·  провести інструктажі для працівників щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції (COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних заходів;

·  попереджити працівники та учні, з темпе-ратурою, вищою за 37,2 в заклад освіти  не допускаються;

·  дотримуватися  батьками вимог рекомендацій МОЗ України в питанні користування індивідуальними засобами захисту (масками).

·  оснастити заклад освіти  антисептиками;

·  використовувати відмітки на підлозі щодо полегшення організації двостороннього руху коридорами;

·  розмістити в навчальних кабінетах, їдаль-ні, санітарних кімнатах та рекреаціях, спорт-залах, входах та виходах зі школи контейне-рів-урнів з кришкою для використання масок з чіткою яскравою відміткою

(ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ);

·  обладнати у закладі освіти тимчасового ізолятору для учнів у зв’язку з нездужанням.

Упродовж року

 

 

Проводити звичайні та поглиблені медичні огляди дітей :

·      забезпечити дотримання схеми періо-дичності обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів;

·      організувати медогляд учнів всіх вікових категорій згідно графіку затвердженого відділом освіти;

·      визначити кожному учневі медичну групу для занять фізичною культурою.

·      завершити всі етапи медичних оглядів, оцінити стан здоров’я учнів і призначити лікувально-оздоровчі заходи.

Упродовж року

 

Квітень- Травень

 

Квітень-

Травень

 

 

 

Серпень –

Вересень

 

Вересень

Провести аналіз результатів перевірки стану здоров’я учнів школи, довести до відома батьків, учителів, директора; за рекомендаціями лікарів розподілити учнів на групи для занять фізичною культурою та занести дані про стан здоров’я учнів у «Листок здоров’я».

Серпень-

Вересень

Здійснювати контроль за фізичним вихова-нням учнів, відвідуючи заняття фізкультури і спортивних секцій.

Упродовж року

Скласти списки дітей, які перебувають на диспансерному обліку по захворюваннях.

Вересень

Забезпечувати контроль за дотриманням термінів відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм.

Упродовж року

Надавати першу кваліфікаційну медичну допомогу дітям, педагогам та обслуговуючому персоналу.

По потребі

Надавати першу та невідкладну медичну допомогу дітям, які її потребують, повідомляти батьків.

По потребі

Вести контроль за зберіганням та використа-нням медикаментів.

Упродовж року

Сприяти вчасному проведенню профілактичних щеплень.

Упродовж року

Згідно наказу №551 МОЗ України від 11.08.2014 «Про удосконалення профілактичних щеплень в Україні»

Здійснювати контроль за проходженням персоналом школи медогляду, флюрографії.

Упродовж року

Квітень-

Травень

Контролювати проходження підлітками 15-17 років флюорографії.

Листопад-Грудень

 

Систематично проводити огляд учнів з метою виявлення педикульозу та корости.

 

 

Згідно наказу №38 МОЗ України від 28.03.2004 «Про організацію та проведення захо-дів по боротьбі з педикульозом»

Організувати та провести санацію порожнини рота всім учням, результати занести у звіт  по медогляду.

Листопад

Провести роботу по профілактиці травматизму серед учнів (диктанти, санбюлетні)

На протязі навчального року

Проводити амбулаторний прийом учнів та працівників школи.

Щоденно