Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Бібліотека

"Бібліотека – це дім де живе книга. Є час книги.

Він не схожий на всі інші. Коли людина читає,

то слово підіймається з білої сторінки і достигає свідомості живої людини,

воно перестає бути словом... "

 

 

 

 

ЗАВІДУВАЧКА БІБЛІОТЕКОЮ:  ЮРКОВСЬКА ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА

 

БІБЛІОТЕКАР: ПОРТНА ТЕТЯНА ІВАНІВНА

 

РЕЖИМ РОБОТИ БІБЛІОТЕКИ:

Понеділок-П'ятниця

з 8:00 до 17:00

 

БІБЛІОТЕКА СТВОРЕНА У 1988 році. 

БІБЛІОТЕКА АКАДЕМІЧНого ЛІЦЕю № 15 – це:

- книгозбірня для допитливих малюків та юних інтелектуалів;

- творчий простір для спілкування і поповнення інформаційного багажу;

- можливість знайомства з новими періодичними виданнями;

- бібліотечно-інформаційний центр;

- місце, де чекають нових зустрічей з шанувальниками книги.

 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ БІБЛіОТЕКИ:

- сприяти реалізації державної політики в галузі освіти, бібліотечно  інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- виховувати у школярів культуру, національну свідомість, шановне становлення  до книги - як головного джерела знань;

- сприяти різними формами і методами бібліотечної роботи, самоосвіти учнів і  педагогів, забезпеченню  інформаційних потреб книгокористувачів; 

- підносити на якісний новий рівень бібліотечну справу.

 

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ:

- будь які книги:   навчальні, довідкові, класичні програмні твори, пізнавальні книжки, фантастика, пригоди, казки, журнали та газети;

- система каталогів і картотек.

 

ВИ МАЄТЕ ПРАВО: 

- отримувати в тимчасове користування видання із фонду бібліотеки терміном на   15 діб;

- користуватися читальним залом бібліотеки;

- взяти участь у всіх заходах, що проводить бібліотека;

- стати членом Бібліотечної Ради;

- одержувати консультацію у бібліотекаря з питань пошуку інформації, копіювати   інформацію з Інтернету на власні диски та флеш - носії.

Ви зобов’язанні:

- обережно ставитись до видань, отриманих у бібліотеці;

- дотримуватись правил користування бібліотекою;

- вчасно повертати книжки.

 

Законодавчо-нормативні документи бібліотеки

- Закон України "Про бібліотеку і бібліотечну справу"

- Закон України "Про освіту"

- Положення про шкільну бібліотеку

- Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури.

 

Контингент читачів:

865 здобувачів освіти, 76 педпрацівників.

 

Головні показники роботи бібліотеки

Фонд: 
• кількість підручників - 13 212
• кількість художньої літератури - 6 003
• кількість періодичних видань - 12

Бібліотека має два комп’ютери, принтер, ксерокс, сканер, підключення до Інтернету.

 інформатика 7 клас

7 класс

ПІДРУЧНИК ІНФОРМАТИКА 7 КЛАС
Тема 2. Служби Інтернету
1. Інструктаж з БЖД. Поштові служби Інтернету
2. Інструктаж з БЖД. Робота з електронною поштою. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Пересилання файлів
3. Інструктаж з БЖД. Створення електронної поштової скриньки.
Практична робота № 4.
4. Інструктаж з БЖД. Особливості електронного листування. Використання адресної книги та списків розсилки. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Основні ознаки спаму й фішингу
5. Інструктаж з БЖД. Налаштування поштової скриньки
6. Інструктаж з БЖД. Використання інтернет-ресурсів для спільної роботи. Хмарні сервіси. Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті; керування спільним доступом до них. Онлайнові перекладачі. Інтернет речей
7. Інструктаж з БЖД. Використання хмарних технологій для колективного опрацювання документів та користування геосервісами. Практична робота № 5. Тематичне оцінювання.
Тема 3. Опрацювання табличних даних
8. Інструктаж з БЖД. Поняття електронної таблиці. Табличні процесори, їх призначення. Середовище табличного процесора. Об’єкти електронних таблиць — аркуш, клітинка, діапазон клітинок
9. Інструктаж з БЖД. Введення, редагування й форматування даних основних типів
10. Інструктаж з БЖД. Типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки
11. Інструктаж з БЖД. Автозаповнення та автозавершення.
12. Інструктаж з БЖД. Адресація. Формули в електронних таблицях. Копіювання та переміщення клітинок і діапазонів, зокрема тих, що містять формули
13. Інструктаж з БЖД. Форматування електронних таблиць.
14. Інструктаж з БЖД. Створення й опрацювання електронної таблиці. Практична робота № 6.
15. Інструктаж з БЖД. Моделі і моделювання.
16. Інструктаж з БЖД. Реалізація математичних моделей. Етапи побудови моделей
17. Інструктаж з БЖД. Побудова математичної моделі. Практична робота № 7.
18. Інструктаж з БЖД. Реалізація математичних моделей
Тематичне оцінювання.
19. Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 
 
 
інформатика 6 клас

6 класс

Тема 2. Комп’ютерні презентації
1. Інструктаж з БЖД. Програмне забезпечення для створення й відтворення комп’ютерних презентацій.
2. Інструктаж з БЖД. Етапи створення презентації та вимоги до її оформлення.
3. Інструктаж з БЖД. Оформлення презентації. Типи слайдів.
4. Інструктаж з БЖД. Ефекти анімації, рух об’єктів в презентаціях. Ефекти зміни слайдів. Налаштування показу презентацій.
5. Інструктаж з БЖД. Мультимедійний вміст у презентаціях.
6. Інструктаж з БЖД. Керування показом презентації.
7. Інструктаж з БЖД. Проектування та розробка власної презентації. Практична робота 3.
8. Інструктаж з БЖД. Розробка презентації з елементами мультимедіа. Практична робота 4. Тематичне оцінювання.
Тема 3. Алгоритми та програми
9. Інструктаж з БЖД. Поняття про об’єкт у програмуванні.
10. Інструктаж з БЖД. Властивості об’єкта. Змінювання значень властивостей об’єкта в програмі.
11. Інструктаж з БЖД. Поняття події та методу. Види подій.
12. Інструктаж з БЖД. Створення програмних об’єктів. Практична робота 5.
13. Інструктаж з БЖД. Створення графічного інтерфейсу.
14. Інструктаж з БЖД. Опрацювання подій.
15. Інструктаж з БЖД. Організація діалогу з користувачем.
16. Інструктаж з БЖД. Створення програм із графічним інтерфейсом. Практична робота 6. Тематичне оцінювання.
17. Інструктаж з БЖД. Вкладені алгоритмічні структури розгалуження.
18. Інструктаж з БЖД. Вкладені алгоритмічні структури повторення.
19. Інструктаж з БЖД. Розв’язування задач за допомогою вкладених циклів.
20. Інструктаж з БЖД. Створення програм із розгалуженнями і повтореннями. Практична робота 7.
21. Інструктаж з БЖД. Розв’язування задач методом поділу на підзадачі.
22. Інструктаж з БЖД. Обчислення з використанням функцій користувача.
23. Інструктаж з БЖД. Створення програм із використанням функцій користувача. Практична робота 8.
24. Інструктаж з БЖД. Розробка сценарію майбутнього програмного проекту.
25. Інструктаж з БЖД. Реалізація програмного проекту відповідно до розробленого сценарію.
26. Інструктаж з БЖД. Створення реклами та презентація власного програмного проекту.
Тематичне оцінювання.
27. Інструктаж з БЖД. Повторення і систематизація навчального матеріалу за рік.

 
 
 
 
 
 
 
 
Математика

2 класс

Математика : підручник для 2 кл. закладів загальн. серед.
освіти / Н. О. Будна, М. В. Беденко. — Тернопіль : Навчальна книга –
Богдан, 2019. — 160 с. : іл.

 
 
 
Англійська мова

2 класс

Карпюк О. Д.
Англійська мова : підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти
(з аудіосупроводом). — Тернопіль : „Видавництво Астон”, 2019. — 112 с. : іл.
ISBN 978-966-308-747-4

 
 
 
Я досліджую світ

2 класс

«Я досліджую світ» підручник для 2 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  Бібік Н. М., Бондарчук Г. П. (Частина 1)

 
 
 
Категории